Král Galů
[Druids 2001]

Jmenoval se Vercingetorix a jako učeň mocných druidů se stal králem své země. Postavil se do čela sjednocených klanů a vedl je do boje proti dobyvateli Cézarovi, aby ho nakonec porazila zrada vlastních. Galové válku prohráli, ale na své hrdiny nezapomněli. Je šedesát let před narozením Krista a Gálie trpí válkou a nájezdy kočovníků. Krále Celltilla zavraždí a svědkem smrti je i jeho syn Vercingetorix, který přísahá pomstu. Ukryje se hluboko v lesích a pod vedením druidského velekněze se učí bojovému umění tajemných druidů. Pak se vrátí ke svému klanu aby dovršil svou pomstu a sjednotil svůj národ. Zjistí ale, že má daleko mocnějšího nepřítele - legie Římanů. Dobře ví, že má šanci na úspěch jen tehdy, když se mu podaří spojit galské klany do silné armády. Po několika velkých vítězstvích se jako vojevůdce postaví i samotnému velkému Cézarovi...

Hrají: Christopher Lambert, Klaus Maria Brandauer, Max von Sydow, Inés Sastre, Denis Charvet, Bernard-Pierre Donnadieu, Maria Kavardjikova, Yannis Baraban, Vincent Moscato, Jean-Pierre Rives. Režie: Jacques Dorfmann